forum1ogloszenia1sklep1galeria1informator2

ogloszenia polonika1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje
pojawiające się w naszym serwisie.
Data pl v0.1 - by KESS Data: wtorek, 23 lipca 2024 r. Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Kiedy mówimy o wypadku przy pracy

Francuskie prawo wypadek przy pracy definiuje jako: każdy wypadek, niezależnie od jego przyczyn, który nastąpił w czasie wykonywania czynności związanych z pracą, której ofiarą jest osoba zatrudniona bądź wykonująca pracę na zlecenie firmy na innej podstawie (np. praktykant, stażysta, wolontariusz, właściciel firmy).

 

Za wypadek przy pracy uznajemy każdy wypadek, do którego doszło:

 • w miejscu pracy (kwestią sporną są wypadki, których ofiarami są pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w miejscu zamieszkania)
 • podczas podróży służbowej
 • na drodze z pracy do miejsca zamieszkania lub z miejsca zamieszkania do pracy (jednak musi to być „droga bezpośrednia”. Wypadek, który nastąpił podczas drogi do pracy, w trakcie której np. odwoziliśmy dziecko do szkoły, nie zostanie uznany za wypadek przy pracy, ponieważ w świetle prawa nie była to bezpośrednia droga z miejsca zamieszkania do pracy)

 

Co trzeba zrobić gdy ulegniemy wypadkowi przy pracy

Każdy, kto uległ wypadkowi przy pracy, aby otrzymać odszkodowanie powinien dopełnić kilku formalności.

 • W ciągu 24 godzin od chwili wypadku poinformować o nim pracodawcę. Poszkodowany powinien określić miejsce wypadku, okoliczności w jakich do niego doszło, obrażenia jakich doznał oraz poinformować o swojej ewentualnej odpowiedzialności.
 • Po naszym zgłoszeniu pracodawca ma 48 godzin na wysłanie informacji o wypadku do Kasy Chorych (Assurance Maladie ). Jeśli pracodawca odmówi wysłania tego zaświadczenia, powinniśmy samodzielnie poinformować Kasę Chorych o zaistniałym zdarzeniu.
 • Pracodawca powinien wydać nam zaświadczenie o wypadku przy pracy ( feuille d'accident du travail, formularz S6201), które jest niezbędne do 100% refundacji kosztów leczenia związanego z wypadkiem. Jeśli pracodawca nie wyda nam takiego zaświadczenia możemy uzyskać je w Kasie Chorych.
 • Jeśli pracodawca nie zgłosi wypadku do Kasy Chorych w ciągu 2 lat mamy prawo zrobić to sami. Wystarczy wysłać list polecony zawierający informacje dotyczące zdarzenia: datę, godzinę i okoliczności wypadku oraz nazwiska ewentualnych świadków.
 • Jak najszybciej zgłosić się do lekarza

 

Rola lekarza pierwszego kontaktu

Lekarz, do którego zwrócimy się o pomoc, powinien wypełnić Certificat médical initial, składający się z czterech części dokument, zawierający informacje na temat naszego stanu zdrowia, odniesionych obrażeń i skutków jakie mogą one mieć dla naszej zdolności do wykonywania zawodu. Pierwsza i druga część formularza zostaje odesłana do Kasy Chorych, trzecią część zachowujemy dla siebie. Jeśli doznane przez nas obrażenia nie pozwalają na kontynuowanie pracy, lekarz wypełnia czwartą część formularza, wystawiając nam tym samym zwolnienie lekarskie (un certificat d'arrêt de travail), które powinniśmy wysłać do swojego pracodawcy. Warto wiedzieć, że przebywając na zwolnieniu lekarskim nie mamy prawa do opuszczania mieszkania. Jeśli chcemy wyjechać do innej części kraju np. na leczenie sanatoryjne lub rehabilitację musimy otrzymać zgodę Kasy Chorych.

 

Jeśli po zakończeniu okresu zwolnienia lekarskiego, lekarz stwierdzi, że nadal nie jesteśmy zdolni do pracy może przedłużyć zwolnienie. Wystawia wtedy zaświadczenie o przedłużeniu leczenia (Certificat de prolongation), który powinniśmy wysłać do Kasy Chorych i do naszego pracodawcy.

W przeciwnej sytuacji, jeśli lekarz stwierdzi, że już wróciliśmy od zdrowia, wydaje nam odpowiedni dokument (zaświadczenie o powrocie do zdrowia - certificat médical final), który pozwala nam na powrót do pracy.

 

Prawa poszkodowanego

Poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy ma prawo do:

 • zasiłku z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego za każdy dzień niezdolności do pracy. Wysokość takiego wynagrodzenia w czasie pierwszych 28 dni zwolnienia wynosi 60% pensji, a po upływie tego okresu 80% wynagrodzenia. Zasiłek wypłacany jest co 14 od pierwszego dnia po wypadku do daty powrotu poszkodowanego do pracy.
 • zwrotu 100% kosztów leczenia powypadkowego, które obejmuje: konsultacje medyczne, hospitalizację, transport medyczny
 • zwrotu 150% kosztów związanych z zakupem artykułów tj. protezy dentystyczne, wózki inwalidzkie, protezy
 • renty lub odszkodowania pieniężnego w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku zdrowia lub utraty zdolności do pracy
 • renty dla członków rodziny pracownika, który stracił życie w wyniku wypadku przy pracy

Najnowsze wiadomości

tvn24oktvpinfook

Oferty transportu

transportautokarowy  transportlotniczy

Polonika w sieci

facebooktwitter